ANASAYFA HAKKIMIZDA PATENTLİ ÜRÜNÜMÜZ ÇALIŞMA ALANLARIMIZ İLETİŞİM

RAS24

Sismik Kayıtçı

SuperSting R8 IP VE R1 IP

Earth Resistivity and IP Kayıtçı

 

Yerleşime uygunluk çalışması

Bölgesel çalışmalar olup bölge yerleşime açılmadan önce yapılır.

Zemin Etüt Çalışması

Binalar inşaa edilmeden önce mühendislik parametreleri ve benzeri hesaplar yapılır.

Fay ve Süreksizlik Aranması

Deprem öncesi yada deprem sonrası oluşan fayların yerleri ve aktivitesi tespit edilir.

Su Aranması

Yeraltındaki su rezervi bulunarak kullanıma sunulur.

ArkeoJeofizik çalışmaları

Gömülü eski yapılırın ve boşlukların tespiti için yapılan çalışmalardır.

Maden Aranması ve Rezerv Tespiti

Mevcut madenlerin yada maden olduğu kuşkulunalınan yerlerin tespiti.

Atıkların Çevreye Verdikleri Zararın Tespiti

Çöplüklerin ve fabrika atıklarının yeraltı sularına karışıp karışmadığı, bu atıkların ürettiği gazların atık içinde birikip birikmediği gibi çalışmalar.

Bina Tetkikleri

Eski ve yeni binaların zeminle olan ilişkisi araştırılarak olası depremde nasıl davranacağı araştırmasıdır.

Danışmanlık Çalışmaları

Proje öncesi ve proje devamında projenin sağlıklı yürütülebilmesi için yürütülen çalışmalardır.